Dự án HSVC LPG  Craven

Loại công trình: CT công nghiệp

Tên công trình: Dự án HSVC LPG  Craven

Hạng mục: Thi công nút ngang C3, C4

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hyosung Việt Nam

Địa điểm: KCN Cái Mép, Tx. Phú Mỹ, BR-VT

Nhà thầu chính: Gusan Vina