Cải tạo sửa chữa lan can bảo vệ Cảng Cái Mép Gemadept Terminal – Link

Loại công trình: Cải tạo sửa chữa công trình công nghiệp

Tên công trình: Cải tạo sửa chữa lan can bảo vệ Cảng Cái Mép Gemadept Terminal – Link

Hạng mục: Lan can bảo vệ

Chủ đầu tư: Công ty CP Cảng Cái Mép Gemadept Terminal – Link

Địa điểm: Ấp Tân Lộc, P. Phước Hòa, TX. Phú Mỹ, tỉnh BR-VT