Bảo trì doanh trại vùng 2 Hải quân 2023

Loại công trình: Công trình dân dụng

Loại công trình: Sửa chữa cải tạo công trình dân dụng

Tên công trình:  Bảo trì doanh trại vùng 2 Hải quân 2023

Hạng mục: Bảo trì doanh trại vùng 2 Hải quân 2023

Chủ đầu tư: BTL Hải Quân Vùng 2

Địa điểm: Xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu