Trạm 110Kv Tánh Linh và đường dây đối nối tỉnh Bình Thuận

Loại công trình: Công trình dân dụng

Tên công trình:  Trạm 110Kv Tánh Linh và đường dây đối nối tỉnh Bình Thuận

Hạng mục: Thi công Trạm 110Kv Tánh Linh và đường dây đối nối tỉnh Bình Thuận

Chủ đầu tư: Tổng công ty điện lực miền nam

Địa điểm: TT Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận