Cải tạo bể nước PCCC

Loại công trình: Cải tạo sửa chữa công trình dân dụng

Tên công trình:  Cải tạo bể nước PCCC   

Hạng mục: Thi công sửa chữa, cải tạo bể nước PCCC

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp

Địa điểm: Xã phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai