Tổ hợp hoá dầu Long Sơn

Loại công trình: Công trình Dân dụng

Tên công trình: Tổ hợp hoá dầu Long Sơn

Hạng mục: Mương thoát nước – Gói Thầu L

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lọc hóa dầu Long Sơn

Địa điểm: Xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu