Sửa chữa cải tạo cảnh quan BTL Vùng Cảnh Sát Biển 3

Loại công trình: Công trình sửa chữa cải tạo công trình dân dụng

Tên công trình: Sửa chữa cải tạo cảnh quan BTL Vùng Cảnh sát biển 3

Hạng mục: Sửa chữa cải tạo Vỉa hè, sân Tennis

Chủ đầu tư: BTL Vùng Cảnh sát biển 3

Địa điểm: 879  Đường 30/04, TP Vũng Tàu